Home / Diğer Sorgulama Araçları / Limit Kontrol Sistemi LKS Nedir

 

Limit Kontrol Sistemi LKS Nedir

Limit Kontrol Sitemi’nden Haberdar Olun

Birçok yerde ihtiyacımıza karşılık vermeye çalışan bankalar kredi kartı ile harcamaların banka aracılığı ile yapılmasına , ödemelerin kolay ve esnek bir biçimde  yapılmasına , üretici ile tüketici arasındaki ödeme işlerinden elde ettiği karı amaçlayarak hizmet sunmaktadır.Kredi kartının Türkiye’de ilk uygulandığı zamanlarda bu alışveriş hiçbir kesintiye uğramadan yapılmaktaydı.Limit , asgari ödeme tutarı gibi hiçbir koşul öne sunmayan bankalar birbiriyle yarışmaktaydılar.Hem bankalarda  kredi kartı müşterilerinin birikmesiyle hem de müşterilerin harcama limiti olmaksızın doyumsuzca tüketim çılgınlığına kapılması bazı sorunlara yol açmıştır.Ödenilmesi gereken borçların ödenememesi veya gecikmemesi durumları bankaları zor durumda bırakmaya başlamıştır.Türkiye ekonomisinin çöküşü olan 2001 krizi bankacılık sektöründen gelen sıkıntılardan dolayı çıkmış birçok banka iflasını açıklamıştır.Bunun üzerine kredi kartları başta olmak üzere bütün işlmlere sınırlamalar getirilmiştir.Kredi kartlarına harcama limiti adı verilen bir sınır konulmuştur.İşte Limit Kontrol Sistemi (LKS) tüm bankaların uzlaşmasıyla ortaya çıkmıştır

Limit Kontrol Sistemi kredi kaydı yaparken kullanılan diğer bankalardan bilgi alışverişi yapıp bu bilgiler ışığında bir  limit belirleyen sistemin adıdır.Buna göre bir kredi kartı kullanıcısının maksimum limiti kişinin aylık gelirim 4 katına kadar olacak şekilde belirlenmiştir.Kredi kartı kullanıcıları bu sisteme tepki ile bakmıştır.Haberlerde ve haber portallarında adı 1TL limit başlığı altında haberler gündeme düşmüştür.Bunun nedeni sistem kabul etmediği limitleri reddetmek yerine sadece 1TL limitli kredi kartı başvurusuna  onay vermesidir.Fakat kişilerin aylık gelirini şeffaf bir şekilde gösterme olanağı zordur.Bazı bankalar gelirini beyan etmesi için resmi belge getirme zorunluluğu koymadığından kişiler sahip olmadığı gelirleri gösterebilmektedir.

Limit Kontrol Sistemi (LKS)’ye örnek verecek olursak 2000 lira geliri bulunan bir kişinin A bankasında 5000 TL limitli bir kredi kartı varsa ve B bankasına kredi kartı başvurunda bulunursa B bankası sisteme girip kişinin A bankasından 5000 liralık bir kredi kartı olduğunu öğrenir ve B bankası bu kullanıcı için 2000×4=8000 lira olan limitini aşmaması için en fazla 8000-2000=3000 liralık bir kredi kartı limiti olanağı sağlamaktadır.

 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

 

 
 
 
shares